Внимавайте: Предстои дезинсекция на зелените площи в община Карлово Ще бъдат поставени указателни надписи до всеки обект
Дезинсекцията ще се извърши в изпълнение на Наредба 15 от 2004-та за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, съобщиха от пресцентъра на община Карлово. В периода от от 23.04. до 27.04.2018-та ще се извърши дезинсекция на зелените площи на територията на община Карлово, с препарат “РОТРИН 200”, който е включен в Регистъра на МЗ за разрешените биоцидни препарати. Третирането ще бъде от 5 до 10.00 часа и от 19.30 до 24.00 часа съгласно горецитираната Наредба.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с отрова” и отбелязана дата на пръскането и карантинния период.