До 30 септември всички физически и юридически лица, които озвучават с музика стопанисваните от тях търговски обекти или туристически обекти по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за туризма, трябва да предоставят информация в Община Карлово за сключени договори за уреждане на музикални права. Това е във връзка със заповед на общинския кмет д-р Емил Кабаиванов на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.98, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права.

Сканираните договори може да изпращате на e-mail: [email protected] или копие в стая №2 на общинската администрация.