В Община Сопот започна записването за закупуване на дърва Община Сопот съобщава на всички жители, че започна записването за закупуване на дърва за огрев от горски територии за отоплителен сезон 2022/ 2023 г. от ЮЦДП ТП Държавно горско стопанство Карлово.
Желаещите от Сопот могат да се записват в деловодството на сградата на Общината.
За жителите на Анево, заявленията ще могат да се подават в кметството.
При записването е необходимо да посочите трите имена, постоянен адрес, адрес за доставка и телефон за връзка.