В Карлово пръскат зелените площи против комари

Община Карлово уведомява жителите, че на 29-ти юли /сряда/ ще бъде извършена дезинсекция /против комари/ на зелените площи на територията на Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати. Третирането ще бъде направено в интервала от 21:00 до 24:00 часа.

До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период".

Дезинсекцията е в изпълнение на чл.8, ал.2 от НАРЕДБА №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.