Вече и в Карлово. Денонощен автомат за лекарства. Той се намира пред една от аптеките в града, на ул. "Александър Стамболийски" срещу Обредния дом.

Автоматът е зареден с най-често търсените лекарства.