Във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №30-5/25.01.2019 г. на основание чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия в училищата на територията на област Пловдив за периода от 28.01.2019 до 01.02.2019-та включително.
Създадена е организация в училищата за преструктуриране на пропуснатото учебно съдържание съобщиха от РУО Пловдив. На директорите на училища са дадени указания оформянето на срочните оценки да бъде съобразено с ритмичността на изпитванията в най-добрия интерес на учениците.