Бюрото по труда в Карлово обявява тази седмица следните работни места:
Работни места за специалисти с висше образованиe
1 учител по английски език
1 учител-лектор по музика 72 часа
1 термист – технология на металите- топла обработка
1 електротехник – висше, средно образование, специалност електротехника
2 ръководител движение – специалност „Технология и организация на жп транспорт”
1 технолог – висше, средно образование, машиностроене, английски език, SolidWorks
3 Техник-механик, ревизор вагони – висше – професионален бакалавър, правоспособност „ревизор вагони”, 1 г. стаж
1 ресурсен учител -0,5 щат – „специална педагогика и психология”
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
1 сервитьор
10 кофражисти
10 работник, спомагателни дейности
2 сервитьор
1 камериер
5 арматурист – 2 г. стаж
5 кофражист – 2 г. стаж
2 продавач-консултант
1 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
1 резач метал/почиствач отливки
3 маневрист – правоспособност „маневрист” 3 г. стаж
5 стрелочник, маневрен – правоспособност „маневрен стрелочник”, 1 г. стаж
10 работник, сглобяване на детайли
10 машинен оператор, шиене
4 работник, рециклиране на отпадъци
Повече информация заинтересованите лица ще получат в Бюрото по труда в Карлово на ул. “Меден дол” № 10, тел. 0335/946-35
и във филиала в град Сопот на ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61