Студенти от Нов български университет, с интереси и курсове в областта на местното самоуправление и административните комуникации в бакалавърска програма „Администрация и управление“, водени от преподавателите проф.д-р Людмил Георгиев и доц.д-р Албена Павлова посетиха Общинска администрация Карлово, като целта на посещението им бе да наблюдават и изследват терен, в реална Община, изучаваната от тях дисциплина, съобщиха от пресцентъра на Общината.
„Смятаме, че Община Карлово е подходящ пример за добро управление и успешни комуникации, ето защо избрахме вас за теренното изследване.“, каза доц.д-р Павлова – доцент в научно направление „Обществени комуникации и информационни науки /реклама и публичен брандинг/“.
Заместник-кметът Антон Минев, секретарят на Общината Стефан Стефанов и експерти от администрацията запознаха студентите с различните видове комуникации – вътрешни /ползваната система за документооборот/, комуникация с гражданите /включително обслужване на едно гише/ и комуникация с местните медии.