Община Карлово уведомява, че 11.03.2019 /понеделник/фирма „КАСТЕЛ ЕКСПОРТ“ едностранно прекратява изпълнението на договора си с община Карлово и спира да обслужва линията по маршрут Карлово – София – Карлово.