Сдружението на кметове на кметства се включва в помощ на пострадалите хора Националното сдружение на кметове на кметства се включва в помощ на пострадалите хора. Днес бяха доставени 6 палета с вода в трите най-пострадали села Богдан, Каравелово и Слатина.

Кметовете участваха и в почистване на земна маса и наноси пред пострадалите къщи с багарчета.


Председателят на сдружението Румен Стоянов каза, че сдружението ще продължи да помага докато хората в трите населени места имат нужда.

Сдружението обявява кампания за събиране на вода и храна в кметствата.