С Решение на Министерския съвет на Република България от 13.09.1995 година, датата 14 септември е обявена за професионален празник на служителите от ГДПБЗН, а седмицата, в която е датата 14 септември се отбелязва като „Седмица на пожарната безопасност” и протича като обществена кампания на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

Тази година седмицата 12-18-ти септември ще се отбележи като “Седмица на пожарната безопасност” и ще протече, като една от най-мащабните обществени кампании на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

По случай „Седмица на пожарната безопасност”, в сградата на РСПБЗН Карлово на адрес гр.Карлово, ул.”Христо Проданов” №7 ще има „Дни на отворени врати” - всеки ден от 12-ти до 18-ти септември от 09.30 до 12.00 часа и временна приемна за граждани с осигурено дежурство от служители от направление ДПКПД от 12-16-ти септември от 09.30 до 12.00 часа.

На 13.09.2022 год. от 10:00 часа в двора на РСПБЗН Карлово, ще се проведе демонстрация на пожарогасителната и аварийно–спасителната техника на въоръжение в службата.