Регионална инспекция по околната среда и водите Пловдив обявява ученически конкурс за изработване на произведения от рециклирани материали. За създаването им участниците е нужно да използват отпадъци, стари или ненужни вещи. В конкурса могат да се включат всички ученици от първи до дванадесети клас, възпитаници на училищата от област Пловдив, като по желание могат да използват помощ от своите родители и учители, съобщиха от пресцентъра на регионалната инспекция.
Участниците трябва да се снимат с творенията си и да изпратят снимките, придружени с кратък пояснителен текст, имената, телефона и адреса си на електронна поща [email protected]
Крайният срок за получаване е 25-ти ноември 2021 година. С изпращането на снимките всеки участник дава съгласието си те да бъдат използвани за информационни и образователни некомерсиални цели от РИОСВ Пловдив.
Екоинспекцията ще подбере най-добрите творби и ще награди техните автори с текстилна екоторбичка за пазаруване, комплект красива чаша, подложка за нея и магнит за хладилник с изображения на защитени растителни и животински видове от биосферен резерват „Червената стена“.
Инициативата е по случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда в периода 20-28 ноември 2021 година под мотото „Кръгови общности“. Тазгодишната кампания фокусира вниманието върху необходимостта от сътрудничество между отделните хора и групи и съвместното изграждане на общности, базирани на подхода на кръговата икономика и промяна на навиците ни за намаляване и предотвратяване на отпадъците, повторната им употреба, рециклирането и компостирането им.
РИОСВ – Пловдив Ви приканва да приемете предизвикателството, като дадете шанс на ненужните вещи за нов, по-артистичен живот!