Официалната церемония по откриване на реконструирани и рехабилитирани детски и спортни площадки в училища и детски градини в Карлово ще се състои днес в ДГ „Първи юни“. Ще бъдат открити новите детски и спортни площадки в СУ „Васил Левски“ – начален курс, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Христо Проданов“, ОУ „Райно Попович“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Гина Кунчева“, ОДЗ „Васил Левски“, ДГ „Слънце“ гр. Карлово и филиал в кв. Сушица и ОДЗ „Зорница“.
Реконструкцията им бе реализирана по проект „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.