Кабинет за работа с деца, нуждаещи се от специализираните грижи на логопед, ресурсен учител и психолог бе открит в детска градина „Зорница” в Карлово миналия ден, съобщиха от пресцентъра на община Карлово.
Малчуганите от детското заведение вече имат специална стая, съвременно оборудвана в съответствие със спецификата на децата със специални образователни потребности /СОП/: развиващи и образователни игри – внос от Германия, закупени от специализиран магазин, пособия за алтернативна и допълваща комуникация, логопедични карти, дидактични игри, разработени от учителите, учебни и методически ръководства, арт материали и консумативи. Всички те ще бъдат обновявани и допълвани в процеса на терапевтичната работа.
Освен трите деца със СОП, подкрепа за личностно развитие от специалистите ще получават и малчуганите с поведенчески и говорно-речеви проблеми.
На официалното откриване на кабинета присъстваха деца, техните родители и председателят на Обществения съвет към ДГ „Зорница”. Благодарност за професионализма и всеотдайността към екипа на детската градина отправи Мария Паунова - родител на дете със СОП. Гости на събитието бяха заместник-кметът на община Карлово Антон Минев и Зейнеп Ходжа – държавен експерт в Министерството на образованието и науката. Те поздравиха ДГ, децата и родителите. Водосвет за здраве отслужи отец Христо Минчев.
Развитието на потенциала на всяко дете чрез високо качество на педагогическо взаимодействие е мисия, заложена в Стратегията на детската градина. Произтичащите от реалността трудности провокират екипа да бъде различен, креативен, търсещ новото и най-вече - полезното за децата. Отчитайки това и констатирайки нуждите на своите възпитаници, екипът успя да реализира още един проект - обособяване на самостоятелен кабинет за личностното развитие на децата.