Във връзка с изпълнявания превантивен ремонт на пътен участък от републикански път I-6 в участъка от Карлово до село Васил Левски е преустановено движението на всички ППС. Това съобщиха от пресцентъра на Община Карлово. От там са посочили, че от началото на ремонта и към настоящия момент, независимо от усилията на строителите и подкрепата на органите на МВР, забраната грубо се нарушава, което води до некачествено изпълнение и пречи за напредъка на ремонтните дейности, застрашава живота и здравето на работниците.


Общината призовава водачите на ППС да използват указания обиколен маршрут, съгласно създадената временна организация на движението, а именно от Карлово през Марино поле.

"Това ще допринесе за качествено изпълнение и в срок на предвидените ремонтни дейности, ще намали предпоставките за пътнотранспортни произшествия.

Бъдете отговорни!", пише още в прессъобщението до медиите.