Метеоролозите са единодушни, че в края на тази седмица България ще попадне в прегръдката на мощна зимна хала. Още в събота се очаква облачността да се увеличи и до вечерта да завали слаб сняг.
Снегопочистващи машини в цялата община вече са разположени на 4 опорни пункта в очакване на първия сняг. Община Карлово има сключен договор със снегопочистваща фирма Консорциум „Чистота Карлово” за почистването на около 370 километра общинска пътна мрежа.
Кметът Емил Кабаиванов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да следят за изпълнението на дейностите по почистване на пътищата от общинските и уличните пътни мрежи във връзка с очакваните снеговалежи.
Градоначалникът разпореди при утежняване на обстановката или при неизпълнение на договорни задължения от фирмата да му бъде докладвано незабавно за предприемане на допълнителни мерки. Той е получи уверението, че от днес на обед снегопочистваща техника вече е разположена на определени места за изчакване в райони, в които се очаква снеговалеж.
Контролът на дейността на фирмата се осъществява и от служителите на звено Инспекторат.
Във връзка с настъпилия зимен сезон гражданите стриктно да спазват правилата за движение по пътищата и да не паркират автомобилите си по булевардите и основните улици. Най-критичните места са: бул.”Освобождение”, ул.”Ген. Карцов”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Хан Крум”, ул. "Юмрукчал" и ул. „Криволак”. Паркираните на платното автомобили възпрепятстват работата на снегопочистващата техника и затруднят снегопочистването.
Карловски инспекторат напомня на всички, които създават организацията за почистване на прилежащи площи около имоти частна собственост и ползватели на такива, че при зимни условия са длъжни да спазват чл. 19 ал. 1 от действащата Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово, а именно, че са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите към имотите тротоари и работни площадки в района на обектите и безопасност на движението и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг. Същите подлежат на санкция при неизпълнение според разпоредбата. Забранено е : Да се изхвърля почистения сняг от тротоарите на уличните платна, да се натрупва до стволовете на дървета и до спирки на масовия градски транспорт./karlovo.bg