От понеделник до сряда следващата седмица ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на Община Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати, съобщиха от пресцентъра на Общината.
Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 до 10:00 часа, съгласно горецитираната Наредба.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.
Пръскането е в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.