С цел подобряване сметосъбирането, Община Карлово започва промяна в начина на услугата. Постепенно домакинствата с индивидуални съдове за битови отпадъци - кофа тип „Мева” 0,1м3, ще преминават на общо ползване - контейнери тип „Бобър“1,1м3.
Оптимизацията ще се извърши поетапно в град Карлово и новата схема на сметосъбиране ще започне от 01.03.2020 г. Целта е подобряване на услугата, която се предоставя на живущите в общината и по-добра оперативност на работа.
Община Карлово се обръща към жителите на града за съдействие и моли да не възпрепятстват работата на служителите от фирмата.

Информация за графика


С цел улеснение на гражданите всеки, който желае да предаде ненужната кофа тип „Мева” 0,1м3 за битови отпадъци, може да направи заявка за предаване на телефон в Информационен център на Община Карлово, тел. 0335 54521.