Община Карлово призовава:При започване на снеговалежите освободете незабавно пътните платна от паркирани автомобили Във връзка с прогнозите за очаквани снеговалежи и осигуряване на качествено снегопочистване на улиците, общинският инспекторат в Карлово призовава при започване на снеговалежите, пътните платна да бъдат освободени незабавно от паркирани автомобили. От там напомнят, че основните пътни артерии в града са бул.”Освобождение”, ул.”Ген.Карцов”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Хан Крум”, ул. „Юмрукчал“ и ул. „Криволак”. Мерките се предприемат, за да може паркираните на платното превозни средства да не възпрепятстват работата на снегопочистващата техника и да затруднят нормалното снегопочистване и опесъчаване през предстоящите снежни дни. Превозните средства трябва да бъдат паркирани в гаражите или дворовете.
От звено Инспекторат апелират и ръководителите на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества, собствениците и наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега по тротоарите пред сградите и търговските обекти, както и да премахнат ледените висулки и надвиснал сняг. Собствениците или управителите на етажна собственост, наемателите и ползвателите на индивидуалните имоти също трябва да почистят снега по тротоарите си, ледените висулки и опасните натрупвания от сняг.