Община Карлово призовава гражданите и фирмите сами да почистват районите си от сняг Във връзка с очакваните снеговалежи община Карлово призовава всички граждани и фирми, които имат прилежащи площи своевременно и постоянно да почистват прилежащите към имотите тротоари и работни площадки, да отстраняват ледени висулки и надвиснал сняг от покривите, да не изхвърлят почистения сняг от тротоарите на уличните платна, да не натрупват снега до стволове на дървета и до спирки на градския транспорт. Разпоредбите са съгласно чл.19 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово. При неизпълнение гражданите и фирмите подлежат на санкция, съобщиха от пресцентъра на общината. В съобщението се посочва, че е препоръчително да не се паркират автомобили по булевардите и основните улици в Карлово. Най-критичните места са бул. ”Освобождение” и улиците ”Ген. Карцов”, „Александър Стамболийски”, „Хан Крум”, "Юмрукчал" и „Криволак”. Паркираните на платната автомобили възпрепятстват работата на снегопочистващата техниката и на пътните превозни средства със специален режим.
Съгласно договор, сключен с консорциум „Чистота Карлово”, фирмата има ангажимент за почистването на около 370 километра общинска пътна мрежа. Обезпечени са необходимите количества смеси и пясък за обработка на пътните настилки.
Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов е разпоредил на кметовете и кметските наместници да следят за изпълнението на дейностите по почистване на пътищата от общинските и уличните пътни мрежи във връзка с очакваните снеговалежи. Контрол върху дейността на фирмата ще осъществяват и служителите в звено „Инспекторат”.