Служители от Община Карлово извършиха почистване на нерегламентирани сметища, част от които се намират в регулацията на града. Почистени бяха районите над бившия комбинат „Домостроител“; ул. „Добри войвода“ срещу ДГ „Зорница“; южната част на ул. Дъбенско шосе“ ; междублоковото пространство на ул. „Теофан Райнов“ - срещу тенис корта. Натрупаните отпадъци от всякакво естество, бяха изринати с багер и извозени до общинското депо за твърди битови отпадъци.
Община Карлово призова гражданите да бъдат отговорни към природата и населеното място, в което живеят и да не изхвърлят битов и строителен отпадък нерегламентирано.