Община Карлово уведомява, че в периода от 22-24-ти юни включително ще бъде извършена дезинсекция/дезакаризация (против кърлежи) на зелените площи на територията на Община Карлово с препарат „БИОТЕК ЕК”. Препаратът е включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.

Третирането ще се извърши в интервала от 5:00 до 10:00 часа съгласно горецитираната Наредба.


До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: „Внимание! Пръскано е с БИОТЕК ЕК” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.