Днес ще бъде пръскано срещу комари. Дезинсекцията ще се извърши на зелените площи в Карлово, съобщиха от пресцентъра на общината. Препаратът “БИОТЕК ЕК” е включен в регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.
Третирането ще се извърши в интервала от 21:00 до 24:00 часа.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.
Акцията е в изпълнение на чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.