Община Карлово отново напомня, че от 1-ви юли
в града заработи компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Целта е отпадъците да бъдат оползотворени и на практика да се намали количеството, което постъпва в Регионалното депо. Да се намалят отчисленията, заплащани на тон отпадък и по този начин да не се повишава такса „Смет“, съобщиха от пресцентъра на Общината.
На територията на Карлово вече са разположени 170 кафяви контейнери. Те са обозначени със стикер оказващ тяхното предназначение, а именно за изхвърляне на биоразградими и зелени отпадъци - обелки от плодове, зеленчуци, утайки от кафе, листа, трева, храсти, клони, черупки от яйца.
Извършените проверки от звено „Инспекторат“ установиха, че в кафявите контейнери масово се изхвърля смесен битов отпадък, а биоразградимият се изхвърля с найлоновите торбички, а те не се поставят в кафявите контейнери.
Общината призовава гражданите да използват всички съдове за отпадъци само по предназначение и напомня, че това е важно за опазване на околната среда.