Ръководството на Община Карлово инициира събиране на средства в помощ на бежанците от Украйна.

„Няма човек, който да не е съпричастен към трагедията, сполетяла милиони невинни хора.“, коментира д-р Емил Кабаиванов. Той и неговите заместници бяха първите, предоставили лични средства.

Всеки, който желае да подпомогне бедстващите, може да се отзове, като дари на банкова сметка:
IBAN: BG81 FINV 9150 841 602 5382
Вид плащане: 44 51 00 „Дарения, помощи и други безвъзмездни получени суми от страната“
Основание за плащане: „Дарение Украйна“
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна банка АД

За да бъдат спазени изискванията на Наредбата за получаване и управление на дарения и с цел прозрачност на получените средства, желаещите да се отзоват на призива, подават заявление по образец, след което Община Карлово сключва договор с дарителя с оглед неговата воля относно целта на дарението. Всички направени дарения ще бъдат отразени в публичния Регистър на даренията в Общината и изразходвани по предназначение.

Ръководството на Карлово благодари на всички, направили дарение и в офиса на Българския червен кръст в града. Акцията на БЧК за събиране на хуманитарна помощ /нови дрехи, обувки и спално бельо, почистващи и перилни препарати/ за нуждаещите се украински граждани продължава - в пункта на БЧК в гр. Карлово, бул. „Освобождение“ №28, всеки работен ден от 09:00 до 13:00 часа.