Ново разписание на автобусите по маршрута Сушица - Карлово - Сопот- Анево Ново разписание влиза в сила от днес на автобусна линия №6, обслужваща маршрута Сушица - Карлово - Сопот- Анево и обратно.
Промяната е във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с коронавируса, както и съгласно разпорежданията на Министерство на здравеопазването.
Ето какво е новото разписание, подробно описано в писмо от транспортната фирма до кметовете на Карлово и Сопот: