На вниманието на собственици на МПС от Пловдивска област Във връзка с възникнали въпроси, свързани с екологичната категоризация на МПС /моторни превозни средства/ от МВР Пловдив съобщиха, че тази категоризация не се определя от Пътна полиция. Собствениците на автомобили, които желаят да получат или променят категоризацията на МПС е необходимо да предприемат следните стъпки: на място в представителството на производителя на дадената марка автомобил се издава удостоверителен документ, в който за конкретното МПС, с изрично упоменати номер на рама и двигател, се посочва притежаваната еврокатегория. След това с така получения документ водачът трябва да представи автомобила за идентификация в сектор “Пътна полиция” Пловдив. На база на тази процедура за автомобила ще се издават нови регистрационни талони - част І и част ІІ.