Министъра на културата порф. Велислав Минеков изпрати писмо до кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов с копие до МРРБ, АДФИ и Управителния съвет на Съюза на архитектите в България относно преустройството на пл. "20-ти юли" в града. Реакцията на културното ведомство идва след като жители на Карлово изразиха недоволство във връзка с изпълнението на ремонта и поискаха той да бъде преустановен до изясняване на нередностите свързани с авторските права и публичността на проекта.
В писмото си министърът на културата препоръчва на кмета на Карлово, ако са налице пропуски и нередности с уреждането на авторските права да предприеме мерки за тяхното отстраняване.
В писмото е посочено още, че съгласно чл.79, ал.4 от Закона за културното наследство имотът попада в охранителна зона на единичната архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория "местно значение" - Къща БНБ/Банкова сграда, ул. Водопад №2 и съгласно чл.83 от същия закон, инфраструктурни проекти и искания за намеса в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по Закона за устройство на територията след съгласуване.
"В националния документален архив на НИНКН не се съдържа техническ документация за обект: "Площад 20- ти юли", пише още в писмото на министъра на културата проф. Велислав Минеков.
Копие на писмото е изпратено и до АДФИ за предприемане на необходимите действия, защото цитирам :"доколкото контролът по съответствието на организирането и провеждането на обществените поръчки със закона попада в сферата на компетентност на Агенцията за държавна финансова инспекция.