Мандра "Кърнаре" търси да назначи на работа двама мъже и една жена. Предлага много добро възнаграждение за осемчасов работен ден и петдневна работна седмица.

За повече информация и контакти може да позвъните на тел.: 0897 845 405 или 0897 845 407.