Ликът на Васил Левски отново се завърна на жп гарата в Карлово Ликът на Васил Левски отново се завърна на жп гората в Карлово. Това става след почти 20 годишно отсъствие, съобщи в социалните мрежи Вълко Станев.
" Така както Вазов е на гара Сопот и Ботев на гара Калофер", написа Вълко Станев.

Ето и историята на жп линията Пловдив - Карлово

Първите проучвания за строежа на линията Пловдив – Карлово са правени още през 1896 г. По-късно, през 1911 г. се предлага трасето на линията да минава през Хисаря. Така обаче дължината на линията се увеличава с около 13 km и затова то е изоставено. Реалното строителство започва едва през 1922 – 1923 г. Отпуснатите финанси обаче не са достатъчни и се налага да бъдат използвани средства от железопътния данък, временна трудова повинност на пряко заинтересованото население и годишните вноски на окръжните съвети и общините, през които райони преминава трасето на линията.

Линията Пловдив – Карлово с дължина около 60 km е завършена и открита за редовна експлоатация на 28 септември 1933 г. По технически показатели тя може да се раздели условно на две части. От гара „Филипово“ до сп. „Дъбене“ с радиуси на кривите от 650 до 2200 m и максимален наклон 10 ‰. От сп. Иван Вазово до гара Карлово с минимален радиус на кривите 300 m и максимален наклон 17 ‰.

След завършването на Подбалканската железопътна линия значението на железопътната линия Пловдив – Карлово става по-голямо. Тя обаче ще може да изпълнява ролята си на магистрална линия едва след построяването на отсечката Троян – Христо Даново. Тогава в центъра на железопътната мрежа на България ще се оформи железопътната линия Свищов – Левски – Троян – Карлово – Пловдив.

В миналото влаковете са се обслужвали с парни локомотиви серия 14.00 и серия 15.00, дизелови локомотиви серия 04.00 и серия 06.00, а пътническите с ДМВ серия 18.00. През 1985 година участъкът е електрифициран и всички влакове се поемат от ЕМВ серия 32.000. От 2008 година линията се обслужва от електрически мотриси серии 30 и 31.