Кметът д-р Емил Кабаиванов направи проверка за изпълнението на строителните обекти на територията на общината, които се реализират по капиталовата програма на Бюджета за 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Общината.

През месец октомври стартира изпълнението на благоустрояване и озеленявяне на площада във Ведраре. Дейностите, предвидени за изпълнение са свързани с обновяване на площадното пространство. Реализирането на инвестиционната инициатива ще подобри значително визията на зоната за широко обществено ползване, а от там и цялостния облик на населеното място. От Общината са посочили, че целта на реализиране на този обект
е да се подобри градската среда и микроклимата във Ведраре, като с благоустрояването на площадното пространство и зелените площи към него, ще се обособят зони за рекреация, подходящи за всички възрастови групи и ще се осигури достъп на хора в неравностойно положение. Към настоящия момент са приключени строителните работи по изграждане на новото парково осветление на обекта и се извършват дейности по обособените зони за отдих и спорт на открито.

В Баня бе завършена парковата среда и бяха ремонтираните пешеходни алеи в Курортната зона. Обновената паркова среда, непосредствено до централния площад по думите на Кабаиванов значително ще подобри визията на централната зона, а от там и цялостния облик на града. Благоустрояването, включващо – основен ремонт на алейна мрежа, осветление и парково обзавеждане има за цел подобряването на физическите показатели на средата в обхвата на зоната с публични функции и с висока обществена значимост за курортното селище, както и задоволяване потребностите на жителите на града чрез създаване на благоприятна среда за рекреация, алтернативни културни мероприятия и хомогенност на зелената система.

В Карлово д-р Кабаиванов е проверил как се изпълнява междублоковото пространство в непосредствена близост до ДГ „Слънце“, ситуирано между улиците „Гълъбец“, „Ален мак“ и „Васил Кирков“. Изпълнението на строителните работи беше извършено с бюджетни средства през 2019 и настоящата година. С успешно завършените строителни дейности е реализирана основната цел на проекта – да се подобри достъпността и естетичния вид на жилищната среда чрез организиране на автомобилния и пешеходния достъп, тяхното отделяне, обезопасяване на дворното пространство, а също така и ефективно осветление и отводняване на дворната площ, обновяване на зеленото пространство за обществено ползване. По проекта са реализирани над 2 230 кв.м. нови настилки с обособени 35 места за паркиране. Изпълнено е ново озеленяване от дървесна и храстова растителност и са монтирани нови пейки за живущите в квартала.

Кабаиванов призова жителите на благоустроения квартал да опазват и стопанисват изпълненото строителство и да поддържат новозасадената растителност.


В Карлово кметът е направил оглед на две междублокови пространства на ул. Парчевич с цел уточняване на необходимите строителни дейности за благоустрояването им, които ще бъдат планирани за изпълнение с бюджетни средства през следващите две години.