Транспортната фирма е изпратила уведомително писмо до община Карлово, че от 00.00 часа на 25-ти април преустановява автобусния превоз в общината по линиите Карлово-Слатина-Карлово, Карлово-Клисура-Карлово, Карлово-Климент-Карлово и Карлово-Войнягово-Карлово.

Като причина за спиране на превоза, фирмата е посочила основание чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007-ма, както и реалния риск от транспортна необезпеченост на голяма част от населението и, че община Карлово е поискала разрешение за директно възлагане на обществен автобусен превоз, обезпечаващо автобусните линии от Областен управител на област Пловдив.