Карлово и Хисаря са част от мащабен проект за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежа на територията на областта

Мащабният проект е на стойност от малко над 137,8 милиона лева, от които 82,8 милиона лева са от европейско съфинансиране от Кохезионния фонд, 14,6 милиона са съфинансиране от държавния бюджет, а 17,3 милиона лева добавя „Водоснабдяване и канализация” ЕООД от собствения си бюджет.

В мегапроекта са включени 9 основни обекта на територията на Пловдив, Хисаря, Карлово, Асеновград, Първомай и Стамболийски, в които ще бъдат извършвани ремонтните и строителните дейности. Общата дължина на мрежата, която е обхваната, е 56 километра, от които 39,5 км вододовеждащи и 16,5 отвеждащи и пречиствателни мрежи.

"Всички договори за всички дейности по обектите са сключени и одобрени. Всички процедури са минали одит и има писмени становища, че няма основание за финансови корекции. Всички авансови плащания са веритифицирани до стотинката", каза шефът на ВиК-Пловдив Спартак Николов. Той посочи, че се очаква същинските строителни дейности да започнат в началото на 2022 година, освен в Стамболийски, където се очаква да стартират още през тази година. Срокът за завършване на всички дейности по проекта е 12 март 2024 година.

Цялата канализационна мрежа на град Хисаря е обект на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор. Проектът е разделен на няколко етапа и обхваща почти целия град. Ще се изпълнява от ОБЕДИНЕНИЕ „ГЕРТ - ЕКО” ДЗЗД с участници: „ГЕРТ ГРУП” ЕООД и „Екоинженеринг” ЕООД, а стойността му е близо 4,7 милиона лева без ДДС.

В Карлово ще бъде извършена реконструкция на водопроводната мрежа. Изпълнител ще бъде ДЗЗД „КАРЛОВО 2020” с участници: „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД и „БОССТОР” ООД, а стойността на проекта е 2 357 730,16 лв. без ДДС.