Във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив, директорът на Регионална здравна инспекция Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование за преустановяване на учебните занятия във всички училищата на територията на област Пловдив считано на 04.02.2019-та година.