Във връзка с установеното нарастващо нападение от борова процесионка на територията на „Борова гора“, Държавно горско стопанство Карлово извършва лесозащитни мероприятия, съобщиха от пресцентъра на Общината.


За целта са поставени феромонови уловки за проследяване на числеността и динамиката на летеж на вредителя, което ще повлияе положително за предприемане на последващи действия по опазване на гората.