Голямата приятелка на Карлово и България германката д-р Зигрун Комати дари на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров“ три тома от поредицата "BULGARICA" на немски език. Те съдържат статии за факти, личности и събития, които са тясно свързани с историческите и културните връзки между Германия и България.

Публикациите са на литературни, исторически, теологически, езиковедски, педагогически, географски и художествени теми. Публикувани са и рецензии за нови книги от тези области. Авторите на статиите са специалисти по славистика, археология, българистика, а в изданията са представени техните изследвания.

Томовете са публикувани на немски, български, руски, английски и френски език. Разпространяват се основно по библиотеки в Европа, САЩ и Австралия, навсякъде, където има лектори по български език.

Д-р Зигрун Комати е председател на немско-българско сдружение за поощряване на връзките между Германия и България, основано през 1996 година. Тя е в основата на побратимяването между германския град Зеехайм-Югенхайм и Карлово, сключено с меморандум за сътрудничество през 2018 година.

Многократно посещава града и региона по време на Празника на розата и други културни прояви. Водени от нея германски делегации са правили ценни дарения в областта на образованието и културата.