Фирма търси да назначи технолог млечни продукти. Изисквания за заемане на длъжността са висше технологично образование - млечни продукти, опит на сходна позиция - 4 години, добри познания, свързани със системи за управление безопасността на храните, много добра компютърна грамотност – MS Office, много добри умения за упражняване на контрол и оценка на работата, планиране и организиране, готовност за поемане на отговорност и инициативност, комуникативност и умения за работа в екип.


Отговорности:

- Контролира спазването на технологията на производството и работата с оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията;

- Следи за цялостното изпълнение и за спазването на технологичните процеси, като ръководи и контролира дейността на персонала в звеното;

- Участва при внедряване на нови технологии, оборудване и инструменти;

- Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология;

- Установява отклонения в качеството, анализира причините и взема адекватни мерки;

- Попълва чек листи и всички необходими документи за БАБХ;

- Изготвя справки и анализи за нуждите на мениджмънта;

- Анализиране на разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация;

- Контрол на правилната експлоатация на оборудването;

- Попълване на отчети Основни изисквания;


Компанията предлага:

- Предизвикателна работна среда в стабилна компания;

- Въвеждащо обучение включващо всички етапи на производствения процес;

- Възможност за придобиване на нови знания и умения, личностно и професионално развитие;

- Отлични условия на работа;

- Стартова заплата - 1200 лева;

За контакти и повече информация: 0877 304 790
или на email: [email protected]