Фирма Лалев с предмет на дейност насочен към производството на стоманени конструкции и елементи от тях, както и монтаж на строителните обекти в цялата страна търси да назначи заварчици МИГ - МАГ, заварчици електродъгово заваряване, монтажници на метални конструкции и шлосери. Компанията предлага коректно отношение с работещите, поемане на транспортните разходи, повишаване на квалификацията, бонуси при спазване на производствения график. Коректно спазване на договорената заплата независимо от сезона и натовареността на работа на предприятието. Осигурява транспорт. Монтажниците получават командировки над договорената дневна ставка, като фирмата подсигурява и нощувка.
Производствената база се намира на територията на бившия тракторен завод. Разполага с добри условия на труд и приятна работна обстановка, в която отношенията работещ и ръководство са гарантирани. От своето създаване през 2007 - ма до днес, фирмата няма един ден забавяне на работна заплата и осигуровки, няма служители, които принудително да бъдат пуснати в неплатен отпуск. В зависимост от възможностите, предприятието се стреми към повишаване на работната заплата.
Работното време от 8:00 до 17:00, съботите се доплащат отделно с надбавка извънреден труд процент от договорената дневна ставка.
ЛАЛЕВ ООД - стабилност, устойчивост и развитие!!!
За контакти:
Производствена база и централен офис: на територията на бившия Карловски тракторен завод във Ведраре, общ. Карлово, тел. 0885 307 750, 0335 5 84 20, [email protected]