Работни места за специалисти с висше образованиe
1 калкулант – висше, средно образование, икономика, работа с компютър
1 старши администратор – английски и руски език добро нивоч; немски език – предимство; работа с компютър
8 администратор, хотел – владеене на руски, чешки или английски език, работа с компютър
1 домакин – висше или средно образование; работа с компютър, с опит мин.1 г.
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование
2 машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия
1 монтажник, изделия от метал
2 сервитьор
1 работник, поддръжка в хотел – ср.професионално, 3 г. стаж
4 готвач
3 помощник-готвач
2 отговорник, търговска зала – владеене на английски, немски и друг език – говоримо
5 сервитьор - владеене на английски, немски и друг език – говоримо
4 камериер
2 пиколо- владеене на английски, немски и друг език – говоримо
3 барман - владеене на английски, немски и друг език – говоримо
4 администратор, рецепция - владеене на английски, немски и друг език
1 барман
1 сервитьор
2 шивач
1 майстор, производство на тестени изделия
1 монтажник, дограма
1 готвач
2 продавач-консултант
1 готвач
10 камериер – сезонна заетост
5 барман – сезонна заетост
5 готвач, топла и студена кухня столово – сезонна заетост
15 барман – сезонна заетост
6 администратор, хотел – сезонна заетост
5 мияч-работник кухня – сезонна заетост
15 сервитьор – сезонна заетост
5 шивач
3 барман
1 общ работник – стъклопакети
1 мияч /превозни средства/
1 камериер
1 камериер-хигиенист
1 сервитьор
1 работник кухня-помощник готвач
1 товарач – на 4 часа
5 работник,строителна изолация
40 работник за бране на рози
2 касиер в бензиностанция
10 обслужващ работник, промишлено производство
1 аниматор
2 готвач
8 отговорник, търговска зала – владеене на руски, английски език
16 камериер
4 помощник-готвач
2 перач
8 сервитьор
7 работник, кухня
1 спасител, басейн
1 обслужващ бензиностанция/газостанция
1 сервитьор
1 готвач
3 машинен оператор, шиене
2 бояджия, стоманени конструкции
3 машинен оператор, обработка на метал
10 работник, сглобяване на детайли
2 заварчик
2 готвач
2 камериер
3 зареждач на материали и полуфабрикати
20 работник сезонен в земеделието – бране на рози