Във връзка с изпълнение на обект „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Христо Даново – Сопот и предстоящи демонтажно-монтажни работи по новата еластична прелезна настилка на жп прелез, която се намира на общинския път край Московец от община Карлово уведомиха, че в района на селата Московец и Анево от 09:00 часа на 30.09.2020 г. се извършват строително-монтажни работи по железния път и жп прелеза, които ще приключат на 04.10.2020 г. до 18:00 часа. Платното за движение е напълно затворено, а движението се отбива по обходен път, съгласно поставени пътни знаци и табели по проект част ВОД, съгласуван от сектор „ПП“ – ОДМВР Пловдив.