В традиционния конкурс за най-оригинален екопроект в рамките на национална кампания „Чиста околна среда“ за територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са одобрени за безвъзмездно финансиране 38 проектни предложения на обща стойност до 428 500 лева. 19 Общини и кметства ще получат до 15 000 лева за дейности, свързани с озеленяване и засаждане на цветя, изграждане на кътове за отдих и паркове, облагородяване и благоустрояване на обществени терени. За Общината Карлово това са кметствата Домлян, Бегунци и Каравелово, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ Пловдив.


Кампанията „Чиста околна среда“ се провежда успешно вече 19 години, като нейната цел е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот. Средствата за одобрените проекти се предоставят от МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, а реализацията им през годината се осъществява с активното съдействие и под контрола на РИОСВ - Пловдив.