До 30 ноември се забранява паленето на огън близо до горските територии До 30-ти ноември се забранява паленето на огън на разстояние, по-малко от 100 метра, от граници на горските територии, става ясно от заповедта на областния управител на Пловдив. Собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и складове са длъжни да създадат и поддържат минерализовани ивици около тях, а около жп линиите да бъдат почистени всички сухи треви и храсти.
Заповедта е сведена до кметовете на Общини и ръководствата на пожарните и горски служби в областта.