Вилата на братя Георгиеви, Щампата и Девическата стопанска гимназия са основна грижа на общинското ръководство. Наш дълг е да ги спасим от разрухата. Това посочи в прессъобщение до медиите кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов. Той пише, че в последно време в карловската общественост се е заговорило за състоянието на три емблематични за града сгради, част от културното наследство на Карлово – вилата на Евлогий Георгиев, Щампата и Девическата стопанска гимназия „Тодор и Ана Пулеви“.

"Тази тема не е нова, ръководството на Общината винаги е било съпричастно към опазването на богатата българска история в карловско. Като кмет на община Карлово, аз съм длъжен да отговоря на очакванията на моите съграждани, за това искам да ви информирам за направеното до момента.

През 2014 г. екип на Община Карлово изготвя идеен проект за консервация и адаптация на вилата на Евлогий Георгиев в Карлово – единствената сграда от завещанието на най-големите български дарители Евлогий и Христо Георгиеви, останала общинска собственост. Тъй като към онзи момент сградата е част от групов паметник на културата от местно значение, през същата година проектът, скицата и визата за проектиране са съгласувани с Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Пред Норвежкия фонд Общината кандидатства за финансиране на проекта, но той е одобрен като резервен поради липса на достатъчно финансиране по Програмата.

През 2016 година вилата е включена в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

В края на 2018 година Общината започва аварийно спасяване на вилата със средства от бюджета. Те обаче не са достатъчни за цялостното възстановяване на сградата.

В началото на м. март 2019 година Националният инициативен комитет, създаден за честване 200 години от рождението на Евлогий Георгиев и 195 години от рождението на Христо Георгиев, започва дарителска кампания – подкрепена от вицепрезидента Илияна Йотова и държавни институции, с цел да бъде възстановена и реставрирана вилата на най-големия дарител. Сградата е почти 130-годишна. През 50-те години на ХХ век е използвана за детски лагер, а през 70-те и 80-те там са обособени административни канцеларии. Оставена без обитатели, в следващите години бързо започва да се руши.

От благотворителна вечер, организирана на 21 юни миналата година, са събрани почти 20 000 лева.

Според ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков сградата може да бъде превърната в Национален център за наука и култура. Убеден съм, че там целогодишно могат да се провеждат различни научни форуми.

Община Карлово разработва проект и за сградата на вълнено-текстилната фабрика /т.нар. Щампа/ - също дарение на града от братята Евлогий и Христо Георгиеви. Сградата, паметник на културата, е частната собственост и от години тъне в разруха.

За имота, състоящ се от дворно място и прилежащите сгради, има съставени актове за държавна собственост: Акт №27/19.04.1951 г. и Акт №2193/13.05.1996 г. В първия е посочено, че имотът е предоставен за оперативно управление на държавната организация ТК „Теодосий Марков“, а в последващия, че имотът е предоставен за оперативно управление на държавната организация „Карловска Коприна“ ЕАД - гр. Карлово. След разделянето на собствеността на държавна и общинска, въз основа на издадените актове за държавна собственост и на основание чл.2, ал.2, т.3 от Закона за общинска собственост и Завещанието на Евлогий Георгиев от 1897 година, е съставен Акт за общинска собственост №135/11.09.1998 година. В същия е посочено, че имотът, част от който е и щампата, е включен в капитала на търговско дружество „Карловска коприна“ ЕАД Карлово.

Битката за възстановяване на щампата като собственост на Карлово започва с поредица съдебни дела.

През 1997г. - година преди съставянето на акта за общинска собственост, Община Карлово предявява иск пред Районен съд Карлово против „Карловска коприна“ АД за отстъпване на собствеността и предаване на владението върху дарения от Евлогий Георгиев имот. Образувано е гражданско дело №602/1997 г. по описа съда. С Решение от 20.05.2004 г., Районният съд отхвърля иска на Общината.

Решението на Карловския районен съд е обжалвано пред Окръжен съд Пловдив. Образувано е въззивно гражданско дело №1637/2004г. и с Решение №2017/18.11.2005 г., ПОС оставя в сила решението на Районен съд Карлово.

Решението на Окръжен съд Пловдив е обжалвано от Община Карлово пред Върховния касационен съд, за което е образувано касационно гражданско дело №269/2006г. С Решение №367/19.04.2007г., ВКС оставя в сила решението на Окръжен съд Пловдив.

Акционерно дружество на бизнесмена Димо Тадаръков купува имота от „Карловска Коприна“ АД през 2009 г., за което е съставен Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан по надлежния ред.

Имал съм доста разговори със собственика на Щампата Димо Тадаръков, в които съм го информирал за твърдото намерение на Общината да откупи сградата. Но за съжаление Тадаръков иска сума, непосилна за Община Карлово.

На 8 април 2015 година издадох заповед, с която задължавам собственика на сградата: да обезопаси и сигнализира по подходящ начин зоната пред фасадата, за да бъдат предотвратени инциденти; да извърши консервация и реставрация на източната част след предварително подробно архитектурно заснемане, фотодокументиране и съответната документация – предварително съгласувана с Министерство на културата; да изготви и представи в министерството графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнение на реконструкцията в 4-месечен срок.

Тадаръков обжалва тази заповед, но след поредица дела, в началото на 2018 година с Решение №2595/28.02.2018г. по касационно административно дело №13311/2016, Върховният административен съд се произнася в полза на Общината. Бизнесменът бе задължен от Община Карлово да реставрира Щампата, но и до момента не е изпълнил съдебното решение. Аз и общинската администрация ще продължим да оказваме натиск върху собственика, за да изпълни той своите задължения по закон.

Общината Карлово внесе документите за вилата на Евлогий Георгиев и за бившата текстилна фабрика – Щампата, които като ансамбъл да придобият статут на паметник на културата от национално значение. Статутът ще позволи на Общината да кандидатства с проект за финансиране по европейска програма. За тази възможност информирах общинските съветници на редовното заседание на Общинския съвет на 17 декември 2020 година.

Третата знакова за Карлово сграда – тази на Девическа стопанска гимназия „Тодор и Ана Пулеви“ /южно от Историческия музей в града/ е дарена на града от семейство Пулиеви. На заседанието на Общинския съвет на 17.12.2020г. единодушно бе подкрепено предложение за обявяване на дарителска акция, извършване на техническо обследване, изготвяне на проект за сградата и прилежащите й постройки и на примерна план-сметка за необходимите материали.

На заседанието казах на общинските съветници: „Винаги съм подкрепял и подкрепям обществени начинания. Аз и моят екип ще се включим в дарителската акция и с личен пример ще докажем, че държим на историческите артефакти. Сградата на Девическата стопанска гимназия ще бъде част от проектите ни през плановия период 2021-2027 година, заедно с вилата на Евлогий Георгиев и други знакови сгради. Поемам ангажимента в бюджет 2021 да заложим средствата, необходими за техническото и енергийно обследване и за идейно проектиране с количествено-стойностни сметки както за сградата, така и за двора. По този начин ще преценим какви средства са необходими", пише още в прессъобщението.

В навечерието на новата 2021 година, кметът увери всички граждани на община Карлово, че той и неговия екип се отнасят изключително отговорно към темата за опазване на културно-историческото наследство.

"Това е наш патриотичен дълг – както на Общината, така и на всички граждани. И трябва да изпълняваме този дълг независимо от трудностите.

Желая на всички здрава и ползотворна 2021 година!", пожела общинският кмет.