Няколко доброволци от Клисура реконструираха елементи от облика на храма "Св. Николай" с цел подобряване и възстановяване на неговото благолепие. Те извършиха това въпреки трудностите в страната и въвежданите ограничения за посещения на обществени места.
Още през пролетта на 2021- ва успяха да изградят чешма, която до момента липсваше в двора на храма.

През лятото бе завършен и ремонта на камбанарията, който бе спешен и не търпеше отлагане. Заедно с това бе реставриран и стоящия отгоре кръст, чиято основа се бе разрушила.

Не на последно място иконостасът в малкия параклис вече придоби завършен вид. За тази цел бяха изографисани нови 15 икони, които в момента стоят на най-горния ред в иконографската композиция.
Иконите са на дванадесетте апостоли, а в средата стои композиция наричана Дейсис изобразяваща Христос, Св. Богородица и Св. Йоан Кръстител. Обликът на Старата църква стана възможен благодарение на хора, които са дарили финансови средства и са участвали със своя доброволен труд.