Оперативна програма Околна среда може да опрости 80 на сто от финансовите корекции, наложени на два големи проекта на община Сопот, единият от които е прословутият за изграждане на пречиствателна станция в града, за който санкциите достигнаха близо 4 млн. лв. без лихвите по тях. В същото време ръководството на Оперативна програма Околна среда ще предложи на Министерството на финансите да бъдат опростени двата безлихвени заема, които общината е теглила за разплащане по тези проекти. Единият дълг е в размер на 620 000 лева, другият, който бе изтеглен през януари 2016 година, е на стойност 2 400 000 лева. Получихме писмо с тези предложения от ръководителя на ОП Околна среда, заяви заместник-кметът на Сопот Николай Новаков. Тези предложения са в резултат на работата на общинската администрация и общинския съвет. Опрощаването на дълговете ще даде възможност на общината да излезе от трудното финансово състояние, до което се стигна по време на изпълнението на големите проекти по Околна среда.
Без подкрепата на държавата община Сопот отдавна щеше да е фалирала, коментираха кметът Деян Дойнов и заместникът му Николай Новаков. Работихме по решаването на три основни проблема - да отменим финансовите корекции, да спрем лихвите по тях и по забавеното разплащане по проектите, както и да имаме добро взаимодействие с държавните институции и с общинския съвет, заявиха те./marica.bg