На 22.01.2019 г. в Сушица бе открит пункт за предоставяне на топъл обяд за социално слаби, като едновременно с това на хората бяха разяснявани условията, начина и реда за кандидатстване и включване в програмата. В момента, услугата се предоставя на 16 жители на Сушица, а още 30 са заявили желание за включване.
Проектът за предоставяне на топъл обяд се реализира в изпълнение на социалната политика на община Карлово и Заповед №105 от 21.01.2019 г. на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов.
Първите жители на Сушица, получили топла храна по проекта, благодариха за грижите направени за тях.