Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов забрани посещенията в нощните барове и дискотеки на закрито. Неговата заповед е съгласно новите разпоредби на Министъра на здравеопазването и въвеждане на по-строги противоепидемични мерки в страната за ограничаване разпространението на коронавирус.

Съгласно последната заповед на кмета на Карлово всички други заведения, ресторанти и сладкарници трябва да осигурят 1,5 метър дистанция между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 души на маса.
Новото в заповедта още е, че всички индивидуални и групови спортни мероприятия може да се провеждат, но без публика. Забраняват се посещенията в карловската болница, Дома за възрастни хора "Света Марина" в Карлово и Дома за лица с умствена изостаналост в Баня с изключение на свиждания при пациенти в терминален стадий за болницата, а за домовете при преценка на Директорите на Институциите.

Културните и развлекателни мероприятия като театри, кина, занятия на танцовото изкуство, се допускат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на дистанция от 1,5 метър.