Служители от община Карлово започват раздаването на пакети с хранителни продукти от първа необходимост на самотноживеещи и
трудноподвижни граждани при спазване на всички изисквания за безопасност. Продуктите се разнасят по предварително изготвени списъци на нуждаещи се лица, подадени в общината и РУ Карлово. Пакетите са осигурени от фирма „Преслава кетъринг“ ЕООД. При необходимост от съдействие за закупуване на хранителни продукти и лекарства, нуждаещите се може да се обаждат на тел:
0897098939 – отдел „Социални и младежки дейности, спорт и здравеопазване“ в община Карлово.


Осъществява се постоянен контрол на дезинфекцията на банкомати, вендинг машини и кафе автомати, чрез ежедневно предоставени протоколи от собствениците им. Поради неспазване на Заповед № РД-176 от 21.03.2020 г на кмета на община Карлово, към момента са спрени четири кафе автомата.


Призоваваме гражданите, ако забележат неспазване на Заповедта да сигнализират на телефоните на оперативните дежурни в община Карлово 0335/54-555 и 0896686704. Със Заповед №РД-01-144/22.03.2020г. на министъра на здравеопазването се забранява консумацията на място в обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанциите.