Заради това, че някои от мерките продължават и след отмяната на извънредното положение, кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов издаде заповед, с която отменя всички масови публични прояви до 1-ви ноември. До края на годината се преустановява дейността на клубовете на пенсионера и инвалида, както и всички екскурзии и пътувания на самодейните състави към читалищата.
Съгласно заповедта, при отбелязване на годишнини, свързани с историята на България и общината, мероприятията трябва да се съгласуват с отдел "Канцелария".