Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов ще запознае местния парламент с мерките, които се предприемат за ограничаване на коронавируса. По време на утрешното заседание, Кабаиванов ще иска подкрепата на съветниците за приемане на отчет за изразходваните средства през месец март във връзка с обявеното извънредно положение в страната.
Общината ще предложи облекчение в режима на плащане на предоставяните услуги.
Проектът за дневен ред включва 27 точки.
На сесията се забранява присъствието на граждани, кметове на кметства и кметските наместници.
Позволява се медиите да отразят сесията при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания.